Skip to main content

Denní program

06.30 – 08.45 scházení dětí, spontánní hra a zájmové činnosti
08.45 – 10.00 hygiena, svačina, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou a činnosti řízené učitelkou, příprava na pobyt venku
10.00 – 12.00 pobyt venku
12.00 – 12.30 hygiena, oběd
12.30 - 12.45 příprava na odpočinek
12.45 - 14.30 odpočinek
14.30 - 14.45 hygiena, odpolední svačina
14.45 - 16.00 spontánní hry a zájmové činnosti, odchod dětí domů