Skip to main content

Informace o stravování

Přihlášení ke stravování

Přihlášení ke stravování se provádí vyplněním přihlášky, kterou můžete odevzdat přímo v kanceláři školní jídelny. Poté bude strávníkovi přiděleno variabilní symbol pro platby. Na e-mail bude zasláno uživatelské jméno a heslo ke vstupu do internetového programu www.strava.cz. Zde je možné si obědy odhlašovat, případně přihlašovat a kontrolovat stav finančních zůstatků.

Přihláška ke stravování MŠ 

Platby za stravné

Platby za stravné probíhají trvalými příkazy (strávník dostane variabilní symbol při odevzdání přihlášky od vedoucí školní jídelny a konkrétní částku, která vychází z ceny stravného). Stravné se platí předem vždy do 15. dne v měsíci na měsíc následující. Mateřská škola má celoroční provoz, tudíž je nutné platit zálohu na stravné každý měsíc (12x). V červenci proběhne vyúčtování a navrácení přeplatků stravného.

Číslo bankovního účtu: 1261101349/0800

Kategorie strávníků, ceny obědů platné od 1. 9. 2023

Cena obědů pro žáky, kteří během aktuálního školního roku (1.9-31.8.) dovrší věku:

Děti 2 – 6 let

  • Celodenní 50,- Kč (svačina 13,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 10,- Kč)
  • Polodenní 40,- Kč (svačina 13,- Kč, oběd 27,- Kč)

Děti 7leté

  • Celodenní 53,- Kč (svačina 14,- Kč, oběd 28,- Kč, svačina 11,- Kč)
  • Polodenní 42,- Kč (svačina 14,- Kč, oběd 28,- Kč)

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce přes internetové stránky www.strava.cz (aplikace Strava.cz VIS Plzeň) nejpozději do 7.00 hodin. Případně telefonicky na čísle 481 591 108 nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Stravu odhlašujte prosím pouze těmito způsoby, na odhlášky u paní učitelky nebude brán zřetel!
V případě nepřítomnosti první den ve škole si dotovaný oběd můžete vyzvednout po dohodě s vedoucí školní jídelny mezi 11.30 – 12.00 hodin do přinesených jídlonosičů. Na následující den nemoci nebo nepřítomnosti musí být řádně odhlášen uvedeným způsobem. Při školních akcích odhlašuje obědy hromadně vyučující pedagog.

Jídelní lístek

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše sledovaných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách MŠ a na webových stránkách MŠ. Změny v jídelníčku jsou možné z provozních důvodů.

Vyúčtování stravného, ukončení stravného

Vyúčtování se provádí v měsíci červenci, přeplatky jsou vráceny na účet zákonného zástupce uvedeného na přihlášce ke stravování. Ukončení stravování zákonný zástupce oznámí v kanceláři školní jídelny. Zároveň zruší trvalý příkaz k úhradě.

Online objednávání stravy

V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny je zavedený od 1.11.2023 nový systém objednávání stravy. Vstoupit do něj je možné pomocí počítače nebo mobilního telefonu. Zájemci o stravu se můžou do systému přihlašovat pomocí webové aplikace www.strava.cz. Tuto aplikaci lze využít také u mobilní telefonů a tabletů s operačním systémem Android i IOS, kterou je možné zdarma stáhnout na Google Play nebo App strore.

Podrobné informace k objednávání stravy prostřednictvím internetu

Přály bychom si, abyste využili maximum možností a dopřály jsme Vám dokonalý komfort – strávníkům pružné přihlašování a ohlašování, sobě průběžné informace o stavu objednávek a rodičům přehledný informační servis.

Postup objednání stravy

Přes Google Play nebo App store stáhnout aplikaci Strava.cz Vis Plzeň nebo se přihlásit na webových stránkách objednávkového systému www.strava.cz, zde vyplnit číslo jídelny (11463), zadat Vaše přihlašovací jméno (Vaše jméno a příjmení ve formátu – jméno.příjmení, vše malá písmena bez háčků a čárek, dohromady bez mezer), dále Vaše heslo a poté kliknout na „Přihlásit“ Po vstupu do systému a při prvním přihlášení je potřeba změnit si Vaše heslo, nastavit email a zaškrtnout volbu zasílaných zpráv (automaticky Vás systém bude informovat dle Vašeho nastavení). V nabídce Objednávky, kde budou žákům automaticky objednány obědy na celý následující měsíc, můžete odhlašovat stravu a vždy nezapomeňte kliknout na „Odeslat“ – potvrzení změn.

Variabilní symbol

Každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol, který naleznete v aplikaci v profilu uživatele. Prosím Vás, o nastavení VS u trvalé platby. U sourozenců je nutné zavést každému strávníkovi jeho trvalý příkaz.

K dotazům strávníků a jejich rodičů týkajících se nového objednávkového systému jsem připravena poskytnout informace osobně v době od 7.00 do 13.00 hodin v kanceláři školní jídelny, telefonicky na čísle 606 753 751 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkuji za pochopení a trpělivost se zaváděním nového stravovacího systému, Křížová Monika